Gan Eden

Welkom op onze site

Gan Eden wil informatie verstrekken over naturisme,bekeken vanuit de Bijbel. Speciaal voor christenen die in hun kerken en gemeenten vaak afgewezen worden door medegelovigen wanneer ze vertellen dat ze naturist zijn. Voor velen is de combinatie van christen en naturist een onverenigbaar duo. Dit komt omdat de Kerk eeuwenlang gepredikt heeft dat naakt zonde is en daarom onverenigbaar zou zijn met het geloof. Meestal denkt men bij het zien van bloot direct aan pornografie. Bij nadere bestudering van de Bijbel zullen we die gedachte toch wel iets moeten bijstellen. Voor sommige christenen kan Gan Eden aanstootgevend zijn. Dan kunt u gewoon de site weer wegklikken. Anderen hebben op Gan Eden al veel antwoorden op hun vragen gekregen. Wanneer u toevallig op Gan Eden terecht bent gekomen, willen wij alleen maar zeggen dat dit maar een visie is die u hier leest. Nooit zullen wij beweren dat wij gelijk hebben en menen de waarheid in pacht te hebben. Daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat : om op een gezonde manier met bloot om tegaan, in een maatschappij die verziekt en vervuild is met pornografie. Deze site heeft dan ook ten eerste als doel : de mens te zien als mooie schepping van God en niet als lustobject. Ten tweede om middels deze site mr christen-naturisten te vinden en met elkaar in contact brengen en activiteiten te organiseren. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier en daarnaast een goede Bijbelstudie !

Waar komt de naam Gan Eden vandaan ? Gan Eden was een gebied dat tussen de rivieren de Euphraat en de Tigris lag, het huidige Irak. Hier leefde de mens aan het begin van de Bijbelse geschiedenis in harmonie met God en de natuur. Gan is het hebreeuwse woord voor tuin of hof. In het eerste Bijbelboek Genesis wordt gesproken over de Hof van Eden, maar meestal spreekt men over het Paradijs, afkomstig van het Perzische woord paridoeza. Als wij het hebben over een paradijs, bedoelen we meestal een omgeving of situatie die volmaakt is. Toen Jezus aan het kruis hing, bemoedigde Hij de moordenaar die naast Hem aan een kruis hing en zei : Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. Hier bedoelde Hij niet de aardse Hof van Eden, maar een hemelse volmaakte plaats. Oorspronkelijk werd de mens in het Paradijs geplaatst en uiteindelijk is dat ook weer de plaats waar we naar toe reizen. Het Paradijs is de plaats van Vrede en Gerechtigheid. Maar nu zijn we nog rentmeesters op de Aarde. Laten we proberen om met elkaar te leven in VREDE en er geen hel, maar een paradijs van te maken, totdat Jezus de Messias komt en er uiteindelijk Zijn Vrederijk zal brengen. Dan zal het weer een Paradijs op Aarde zijn !

Staan er foto's op de website die er niet op mogen staan omdat er copyright op rust, wilt u dit dan melden bij de webmaster, zodat de bron vermeld kan worden of zonodig verwijderd.
GanEden 2003 - 2009

Gastenboek